ppp.jpg
logo_nadace_uuu.png

Aktuální informace k projektu

"V Praze naučíme děti sportovat" 

v období pandemie COVID-19

Sportovní lekce v rámci školního vyučování jsou z důvodu vládních protiepidemických opatření pozastaveny do odvolání.

V LÉTĚ VÁM NABÍZÍME PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY V BEACHCLUBU STRAHOV: 

 

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY NA PLÁŽI

V BEACHCLUBU STRAHOV

Pětidenní kempy se konají  v celém období letních prázdnin (8 turnusů) | Po - Pá v období 6.7. - 28.8.2020

CENA PŘÍMĚSTSKÉHO KEMPU PRO DĚTI Z PRAHY 1 JE 3100 Kč/DÍTĚ.

Nadace podporuje děti uhrazením částky 2000 Kč z ceny kempu,

rodiče platí pouze 1100 Kč.

JAK ZÍSKÁM FINANČNÍ PODPORU?

Rodiče předloží potvrzení o docházce dítěte do jakékoliv základní školy zřízené MČ Praha 1.

V případě, že se jedná o dítě - rezidenta MČ Praha 1 (dítě má trvalé bydliště na území MČ Praha 1), při nástupu dítěte na kemp rodič dodá čestné prohlášení o jeho bydlišti na území MČ Praha 1. Toto platí pro děti, které trvale bydlí na území MČ Praha 1 a nenavštěvují základní školy zřízené MČ Praha 1.

Podmínkou účasti na kempu je platba částky 1100 Kč předem do 5 pracovních dnů,

na číslo účtu KB 107-6813700247/0100. VS datum kempu ve tvaru DDMMDDMM (např. 31.7.-4.8., uvést jako 31070408). Do Poznámky je třeba napsat jméno dítěte.

Pokud není možné tuto podmínku splnit, prosíme, kontaktujte Mgr. Jana Chalupu, tel.: 724 150 925,

email: honzachlupu@gmail.com. Bez domluvy na změně způsobu platby bude při jejím neuhrazení Vaše přihláška automaticky zrušena.

Podpora Nadace Pražské děti může být čerpána na jedno dítě jen jednou!

Počet míst je omezen a podpora bude přidělována podle pořadí přihlášení.

JAK PŘIHLÁSÍM SVOJE DÍTĚ NA KEMP?

BLIŽŠÍ INFORMACE O MÍSTĚ, PROGRAMU A DETAILECH KEMPU NALEZNETE

NA WEBU BEACHCLUBU STRAHOV, KAM BUDETE PROKLIKEM NÍŽE PŘESMĚROVÁNI.

TAM SVOJE DÍTĚ ROVNĚŽ NA KEMP PŘIHLÁSÍTE V ONLINE REZERVAČNÍM SYSTÉMU.

V rezervačním systému jsou políčka příměstských kempů pro Prahu 1 vybarvena modře a označena

NADACE PK | 6-12 LET a NADACE PK | 13-15 LET. 

Kliknete na políčko s termínem a věkovou kategorií. Otevře se Vám dialogové okno. V něm se dle pokynů přihlásíte a vyplníte několik požadovaných údajů k rezervaci místa pro Vaše dítě. Na uvedený email poté obdržíte potvrzení o přihlášení. 

 
ADRESA

Nadace Pražské děti

Truhlářská 17

110 00 Praha 1

WEBY NADACE

www.prazske-deti.cz

www.prazskedeti.info

KONTAKT

Technická podpora:

Mgr. Veronika Maříková

+420 602 648 687

websites.cz@gmail.com

Koordinátor projektu:

Mgr. Jan Chalupa

+420 724 150 925

honzachalupu@gmail.com

© Nadace Pražské děti 2018

  • Facebook