NADACE PRAŽSKÉ DĚTI

Základní informace o nadaci

Vše o nadaci - www.prazske-deti.cz

 

     Nadaci Pražské děti založilo Sdružení pro obnovu a rozvoj řemeslných a uměleckých tradic (SPOR) spolu s městem Poličkou a ZŠ Mikulandská v roce 1993. V této době bylo hlavním posláním nadace organizovat školy v přírodě na poličském hradě Svojanov. V roce 1995 přistoupila k nadaci Městská část Praha 1 a nadace rozšířila svoji činnost o zavádění řemeslných dílen do základních škol Prahy 1, o péči o mimoškolní činnost dětí a o podporu aktivit postižených dětí. Městská část Praha 1 se majoritním podílem na rozhodování nadace podílí nejpozději však od roku 1998, kdy se po transformaci nadace v souladu s novým Zákonem o nadacích a v souladu se Statutem nadace konstituoval systém volby členů správní rady tak, že Městská část Praha 1 volí 8 svých zástupců za její členy.

 

     Správní rada nadace v souladu s § 35, odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb., rozhodla na svém zasedání dne 16. října 1998 o pokračování své existence jako nadace, a proto byl podán dne 28. prosince 1998 Krajskému obchodnímu soudu v Praze návrh na zápis Nadace Pražské děti do nadačního rejstříku.

 

     V souvislosti s transformací nadace byl schválen upravený statut a zvolena nová správní a dozorčí rada. Na jednání Správní rady Nadace Pražské děti dne 17. prosince 1998 bylo rozhodnuto o připojení Havlíčkovy nadace k Nadaci Pražské děti.

 

     Od roku 2004 byly nadací prostřednictvím vlastního rekreačního zařízení a nadačních příspěvků zajišťovány školy v přírodě a obdobné rekreační a sportovní pobyty dětí v Jizerských horách, na které nadace pravidelně přispívala nemalými finančními částkami. Nadace tak rozšířila svoji činnost především v oblasti péče o mimoškolní aktivity dětí. Přínos nadace se tak stal pro pražské děti, především školního a předškolního věku, nesporným.

 

       Nadace Pražské děti působí již 25 let v oblasti péče o školní a mimoškolní aktivity dětí školního a předškolního věku. 

V současné době je její hlavní náplní činnosti především organizování pestrých programů kulturních či sportovních pro děti ze základních škol a mateřských školek. Nadace nejen zajišťuje, ale i také finančně podporuje mnoho dalších rozmanitých akcí určených našim nejmenším. Nejzajímavější a nejrozsáhlejší z nich je sportovní projekt, díky kterému se jen v loňském školním roce více než 6600 dětí z mateřských a základních škol Prahy 1 zapojilo do projektu „V Praze 1 naučíme děti sportovat“. Tento projekt již pátým rokem uskutečňuje Nadace Pražské děti ve spolupráci se spolkem Beachclub Strahov. Nadace v něm nabízí dětem z centra města sportovní vyžití, ve formě tzv. pískování (beachvolejbal pro děti), bruslení, plavání a tenisu, a to vše včetně trenérů, sportovních pomůcek a dopravy zcela zdarma. Tato nadace také pravidelně finančně podporuje mateřské a základní školy v Praze 1. Spolupracuje s chráněnou dílnou a stará se rovněž o děti z dětského domova a děti handicapované. Spoluorganizuje letní příměstský tábor mladých hasičů. V neposlední řadě pravidelně více než 18 let organizuje charitativní sbírku pro Kliniku dětské onkologie a hematologie FN Motol. Od roku 2000 tak získala již tato klinika ze sbírek pořádaných nadací a vlastních prostředků nadace téměř šest a půl milionů korun na zkvalitnění péče o dětské pacienty. Nadace Pražské děti každoročně organizuje adventní kulturní programy v rámci „mikulášské nadílky“, charitativního projektu „Ježíškova pošta“ a „Betlémské světlo“. Více o této nadaci naleznete na http://prazske-deti.cz/ a na http://www.prazskedeti.info/.

 

Den zápisu nadace

Nadace Pražské děti byla zapsána do nadačního rejstříku, vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu N, vložce č. 229 dne 15. dubna 1999.

 

Adresa: Truhlářská 17, 110 00 Praha 1

Fax: +420 222 312 991

Email: prazske.deti@seznam.cz

Web: www.prazske-deti.czwww.prazskedeti.info

IČ: 62935691

DIČ: CZ62935691

Bankovní spojení: Číslo účtu: 86-8971070227/0100. Komerční banka, a.s. Pobočka Praha 5.

GDPR - Zásady o ochraně osobních a dalších zpracovávaných údajů naleznete ZDE

ADRESA

Nadace Pražské děti

Truhlářská 17

110 00 Praha 1

WEBY NADACE

www.prazske-deti.cz

www.prazskedeti.info

KONTAKT

Technická podpora:

Mgr. Veronika Maříková

+420 602 648 687

Koordinátorka projektu:

Ing. Blanka Cviklová

+420 602 322 771

websites.cz@gmail.com

© Nadace Pražské děti 2018

  • Facebook