top of page

PLAVÁNÍ AXA | DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL


Vážení a milí přátelé,


dovoluji si vás velmi důrazně, a se vší důvěrou, znovu upozornit, že je nutné dodržovat zásady hygieny v této nepříjemné době. Jde především o včasné odchody ze šatny, po odplavání vlastní lekce, na recepci bazénu, aby škola, která jde plavat po vás měla na převlečení před vlastní lekcí 15 minut. Všichni mají na oblečení a usušení po plavání 25 - 30 minut. Víc bohužel není možné, protože třídy z různých škol by neměly spolu v šatně pobývat. Pokud je to pro vás málo času (týká se hlavně školek), bude nutné končit výuku např. o 10 minut dříve, tak aby byl včasný odchod ze šaten dodržen. Také pobyt na recepci prosím omezte na nezbytně nutnou dobu, tak, aby se děti mohly pouze nasvačit.


Prosím všechny, kdo by se chtěl domluvit na změně času výuky, napište mi a já vše domluvím s našimi lektory.

Dále ..... !!!! doprovod dětí na bazénu a také děti, které se neúčastní plavecké lekce, ale jsou přítomni v prostorách bazénu, MUSÍ BÝT PŘEVLEČENI do vhodného oblečení k bazénu. NESMÍ mit na sobě to, v čem přicházejí z ulice !!!!


Dětí, které se neúčastní výuky se to samozřejmě týká také, pokud chodí dolů na bazén!!! V případě, že zůstanou v prostorách recepce bazénu, tak se samozřejmě převlékat nemusí.


Dále děti, které neplavou a jsou v prostorách bazénu, NESMÍ PO BAZÉNU POBÍHAT a pohybovat se, jak se jim zachce, to samé platí v ostatních prostorách bazénu (šatna, recepce). Je nutné, aby seděly a byly také pod stálým dohledem odpovědného doprovodu.


Bohužel občas k tomu dochází a provozovatel bazénu si již dost razantně stěžoval přímo nám, s tím, že jejich upozorňování nemělo odezvu. Opravdu je nutné dodržovat jak hygienická, tak také bezpečnostní pravidla, abychom s vámi na AXE mohli plavat také v příštích letech.

Trochu nás mrzí, že k takovéto stížnosti vůbec došlo, protože se to, za celou dobu, více jak 13 let, kdy na AXE plaveme, nestalo.

Tento mail zasíláme všem školkám i školám, které s námi plavou, i když věřím, že většina vše řádně dodržuje a chápe, proč se určitá pravidla prostě musí dodržovat. Prosím všechny, kteří na bazénu ( v recepci, šatnách, sprchách, přímo na bazénu) právě pobývají, aby opravdu nebrali věc na lehkou váhu a tyto jednoduché potřeby dodržovali. Nechtěli bychom přijít o možnost na AXE se školkami a školami plavat také v budoucích letech.

Všem velmi moc děkujeme také za dosavadní skvělé paní učitelky, pány učitele, děti, rodiče ... prostě všechny, kteří dětem lekce plavání umožňují.

A také se mezi sebou všichni, kteří se na bazénu potkávají, velmi pěkně se respektují a vycházejí si vstříc s rozdílnými potřebami.

S upřímným pozdravem a úctou

Hana Čutková koordinátorka školního plavání Betynka - plavecká škola mail: hanacutkova@seznam.cz, tel.: +420 603 240 182 www.betynka.eu

75 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page