top of page

PŘIHLÁŠKY NA AKCE - INFORMACE

Prosíme, pro otevření nabídky sportovních aktivit v Kalendáři akcí si zvolte městskou část a následně zadejte heslo, které jste obdržel/a od ředitele vaší školy.

Prosíme, věnujte pozornost pokynům k přihlášení na sportovní aktivity, předejdeme tak případným nedorozuměním a problémům.

bottom of page