logo_nadace_uuu.png

Aktuální informace k projektu

"V Praze naučíme děti sportovat" 

v období pandemie COVID-19

Sportovní lekce v rámci školního vyučování jsou z důvodu vládních protiepidemických opatření pozastaveny do odvolání.

V SOUČASNOSTI VÁM NABÍZÍME DVĚ ALTERNATIVY PROJEKTU:

SPORTUJ DOMA S NADACÍ PRAŽSKÉ DĚTI!

 

Představujeme vám SOUTĚŽ k podpoře sportování v domácích podmínkách!

Soutěž spočívá ve splnění pěti sportovních disciplín zaměřených na obratnost a pohybovou dovednost.

Budou využity i pomůcky, které mají všichni doma.

Děti budou soutěžit v pěti kategoriích: 1. - 5. třída.

Natočí se na kameru při provádění jednotlivých cviků a poté nahrají videa do formuláře na webu níže.

Porota pak výsledky vyhodnotí.

 

Pět nejlepších dětí v každé kategorii (1. - 5. třída) bude odměněno vouchery na nákup zboží Decathlon v celkové částce 30000 Kč!

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

- voucher v hodnotě

- voucher v hodnotě

- voucher v hodnotě

- voucher v hodnotě

- voucher v hodnotě

1800 Kč

1500 Kč

1200 Kč

900 Kč

600 Kč

JAK SE MŮŽU DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

1) Podívej se na krátká videa, kde jsou představeny jednotlivé disciplíny

2) Připrav si kameru - třeba na svém telefonu. U některých cviků budeš potřebovat stopky*.

Také si nachystej pomůcky, které jsou k provedení cviků potřeba - koště, toaletní papír a vlastní botu :-)

3) Postav se před kameru a natoč se při provádění cviku, stejně jako Honza v instruktážních videích.

4) Po provedení všech cviků videa jednotlivá videa nahraj do formuláře níže, spolu s několika údaji, podle kterých poznáme, že jsi to ty.

5) A teď už ti zbývá jen počkat, než všechna videa zkontrolujeme a od paní učitelky se dozvíš,

jestli jsi mezi prvními pěti! :-) 

*Čas můžeš změřit několika způsoby:

 

  • Nejjednodušší je poprosit někoho doma, aby ti čas změřil. Po skončení měření stopky s výsledkem ukážeš na kameru.

  • Pokud doma nikoho nemáš, na začátku cvičení řekneš hlasitě "TEĎ" a my si pak tvůj výkon změříme sami z videa.

  • Nebo si můžeš vymyslet nějaký jiný způsob měření sám/sama :-)

VIDEA ZPRACOVÁVÁ A VYHODNOCUJE BEACHCLUB STRAHOV ZA DOZORU NADACE PRAŽSKÉ DĚTI.

NAHRÁNÍ VIDEA

(po odeslání souborů chvíli počkej na jejich zpracování, potom se ti zobrazí potvrzující zpráva!)

AVI, MPG, MP4, MKV
Max. velikost souboru 15 MB
AVI, MPG, MP4, MKV
Max. velikost souboru 15 MB
AVI, MPG, MP4, MKV
Max. velikost souboru 15 MB
AVI, MPG, MP4, MKV
Max. velikost souboru 15 MB
AVI, MPG, MP4, MKV
Max. velikost souboru 15 MB
 

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY NA PLÁŽI

Pětidenní kempy se konají  v celém období letních prázdnin (8 turnusů) | Po - Pá v období 6.7. - 28.8.2020

CENA PŘÍMĚSTSKÉHO KEMPU PRO DĚTI Z PRAHY 1 JE 3100 Kč/DÍTĚ.

Nadace podporuje děti uhrazením částky 2000 Kč z ceny kempu,

rodiče platí pouze 1100 Kč.

JAK ZÍSKÁM FINANČNÍ PODPORU?

Rodiče předloží potvrzení o docházce dítěte do jakékoliv základní školy zřízené MČ Praha 1.

V případě, že se jedná o dítě - rezidenta MČ Praha 1 (dítě má trvalé bydliště na území MČ Praha 1), při nástupu dítěte na kemp rodič dodá čestné prohlášení o jeho bydlišti na území MČ Praha 1. Toto platí pro děti, které trvale bydlí na území MČ Praha 1 a nenavštěvují základní školy zřízené MČ Praha 1.

 

Podpora Nadace Pražské děti může být čerpána na jedno dítě jen jednou!

Počet míst je omezen a podpora bude přidělována podle pořadí přihlášení.

JAK PŘIHLÁSÍM SVOJE DÍTĚ NA KEMP?

BLIŽŠÍ INFORMACE O MÍSTĚ, PROGRAMU A DETAILECH KEMPU NALEZNETE

NA WEBU BEACHCLUBU STRAHOV.

TAM SVOJE DÍTĚ ROVNĚŽ NA KEMP PŘIHLÁSÍTE V ONLINE REZERVAČNÍM SYSTÉMU.

V rezervačním systému jsou políčka příměstských kempů pro Prahu 1 vybarvena modře a označena

NADACE PK | 6-12 LET a NADACE PK | 13-15 LET. 

Kliknete na políčko s termínem a věkovou kategorií. Otevře se Vám dialogové okno. V něm se dle pokynů přihlásíte a vyplníte několik požadovaných údajů k rezervaci místa pro Vaše dítě. Na uvedený email poté obdržíte potvrzení o přihlášení. 

 
ADRESA

Nadace Pražské děti

Truhlářská 17

110 00 Praha 1

WEBY NADACE

www.prazske-deti.cz

www.prazskedeti.info

KONTAKT

Technická podpora:

Mgr. Veronika Maříková

+420 602 648 687

websites.cz@gmail.com

Koordinátor projektu:

Mgr. Jan Chalupa

+420 724 150 925

honzachalupu@gmail.com

© Nadace Pražské děti 2018

  • Facebook