top of page

PLAVÁNÍ ZŠ - NEPLAVCI

plavani_modra.png

Popis činností pro neplavce ZŠ

1. hodina

 

Úvodní část:

 • Docházka, rozcvičení na souši, protažení velkých svalových skupin, kloubu ramenního a kyčelního.

 • Oznámení, co žáky čeká, co bude cílem – pocit vody, potopení hlavy.

 

Hlavní část:

 • Žáci jsou na mělčině, kde stačí. Pokud má dítě z vody strach, dá se mu pro začátek pásek. Učitel je s žáky ve vodě a seznamuje je s vodou. Nabírání vody do dlaní a polévání obličeje, pohupování v kolenou, poskoky ve vodě, „vaření“ vody rukama kolem těla.

 • Potopení brady a úst do vody. Žáci foukají do vody. Soutěž, kdo nejdéle vydrží foukat na jeden nádech bubliny do vody.

 • Potopení celého obličeje bez zacpaného nosu. Žáci by si neměli po dalších pokusech otírat oči od vody.

 • Dynamické cvičení, hopsání na šířku bazénu tam a zpátky.

 • Potopení celé hlavy s výdechy do vody. Opakování alespoň 5x za sebou, bez otírání obličeje.

 • „Kosení obilí“ -  žáci utvoří ve vodě kruh, učitel je uprostřed, předpaží jednu ruku a obchází žáky v kruhu, ti se musí před jeho rukou potopit.

 • „Pumpa“  - žáci se chytnou za ruce a jeden za sebou se potápějí.

 • Potopení na dno na mělčině. Využití pomůcek (puky, těžítka), která zůstanou na dně. Otevřené oči pod vodou. Soutěž, kdo jich více vyloví.

 • Dynamické cvičení, jakýmkoliv způsobem se na žížale dostat tam a zpátky

 

Závěrečná část:

 • Volná zábava, velké desky, malé destičky, žížaly – co děti budou chtít do vody. Držet je na mělčině, kde stačí. Vhodné pro žáky, kterým vadí cákání, zvyknou si.

 • Na souši zrekapitulovat hodinu, pochválit a motivovat na další hodinu.

 

 

2. hodina

 

Úvodní část:

 • Docházka,rozcvičení na souši, mobilizační cvičení, sdělení obsahu hodiny – splývání v poloze na zádech, na břiše.

 • Dynamické cvičení ve vodě. (dumping jack ve vodě, dřepy ve vodě, běh ve vodě)

 

Hlavní část:

 • Učitel stojí vedle neplavce, položí natažené paže na žákovi ramena a boky, žák nalehne na učitelovi paže. Posléze pouze paže jen pod boky.

 • Žák sám splývá nalehnutím na vodu. Žáci utvoří kruh, chytí se za ruce a nalehnou na vodu hlavami k sobě. Učitel celý kruh točí dokola nebo tlačí před sebou.

 • Žáci splývají na zádech po odrazu od stěny. Mění polohu paží (ve vzpažení, připažení, upažení), zjišťují, jaká poloha je pro ně nejlepší.

 • Dynamická aktivita, šlapání vody, kdo vydrží nejdéle bez doteku dna.

 • Učitel předvede splývavou polohu na břiše. Žáci zkouší první pokusy. Obličej je ponořený do vody.

 • Žáci splývají po odrazu ode dna, od stěny. Mění polohu paží.

 • Soutěž, kdo nejdéle dopluje po odrazu od stěny.

 • Při velikých obtíží, žák splývá s destičkou na prsou (splývání na zádech) nebo ve vzpažení (splývání na břiše).

 • Žáci utvoří dvojice, jeden z dvojice splývá a druhý ho za ruce táhne. Žáci se vystřídají.

 • Opakování potopení hlavy, lovení předmětů ze dna.

 

Závěrečná část:

 • Skákání do vody ze břehu. Nejdříve ze sedu, ze dřepu, z pokrčených nohou, ze stoje.

 • Individuálně shrnout snažení žáka, pochválit ho.

 

 

3. hodina

 

Úvodní část:

 • Docházka, rozcvičení, protažení velkých svalových skupin, sdělení žákům obsah hodiny – opakování základních plaveckých dovedností, znakové nohy.

 • Rozplavání – 4 šířky bazénu, jakkoliv bez pomůcek.

 

Hlavní část:

 • Každý žák s destičkou předvede splývání na zádech (destička je pod hlavou), po odrazu od stěny bazény.

 • Každý žák předvede po odrazu od stěny bazénu splývání na břiše s destičkou na prsou a výdechy do vody.

 • Následně předvedou to samé bez destičky. Učitel každého individuálně hodnotí.

 • Učitel žákům na souši vysvětlí, jak vypadají znakové nohy, předvede názornou ukázku.

 • Žáci si na suchu vyzkouší na vyvýšeném místě (bloky) znakové nohy, učitel opravuje chyby.

 • Žáci si sednou na okraj bazénu a zkoušejí znakové nohy ze sedu, učitel opravuje. Žáci by měli zjistit, že pokud mají propnutá kolena, je to daleko těžší než pokrčená.

 • Žáci propojí splývání v poloze na zádech se znakovými nohami. Destičku si oběma rukama drží na prsou.1 šířka bazénu - zopakování chyb (zadek nahoru, propnutá kolena).

 • Žáci plavou dvě šířky bazénu bez odpočinku. Učitel zhodnotí, vybere nejlepšího žáka/y, aby předvedli ostatním.

 • Všichni žáci si vylezou z vody a jeden po druhém skočí do bazénu, druhý skok bude bez zacpaného nosu.

 • Třetí skok pozadu bez zacpaného nosu.

 

Závěrečná část:

 • Štafety, spravedlivě rozdělí učitel, žáci startují s deskou ze skoku pozadu. Štafetou zopakují znakové nohy s deskou na břiše. Plavou tam a zpátky. Poražené družstvo udělá 5 dřepů.

 • Zhodnocení výuky, pochvala šikovných žáků, povzbuzení méně šikovných.

bottom of page