top of page

O PROJEKTU

Garant projektu - Nadace Pražské děti

Východiska

V únoru a březnu roku 2015 Nadace Pražské děti realizovala dotazníkové šetření, jehož tématem byl sport a tělesná výchova v základních a mateřských školách na území Prahy 1. Výsledky šetření jsou zde k nahlédnutí.

 

 

 

Hlavními poznatky šetření jsou tato fakta:

 

 • Nedostatek kvalitních sportovních prostor (tělocvičen a hřišť) v ZŠ v centru Prahy, neumožňuje plnohodnotnou tělovýchovnou činnost ZŠ během hodin školní tělesné výchovy (malé tělocvičny, nedostatek tělocvičen a venkovních hřišť u škol. MŠ nemají zahrady nebo hřiště.

 

 • Existence dlouhodobého projektu Nadace Pražské děti a BCS z.s. realizovaného 2013 - 2015 - projekt "Pražské dopolední pískování". Jedná se o strukturálně propracované série projektových dní, určených pro věkové kategorie dětí od MŠ, až po 9. třídu ZŠ. Projektem prošlo přes 2500 dětí ZŠ a MŠ.

 

 • Kvalitní a dostupné možnosti pro doplnění stávající projektové činnosti (zimní hřiště "Na Františku", ZS Hasa, ZS Hvězda, ZS Nikolajka, bazén Tyršův dům, AXA, Strahov bazén, Strahov písková hala, Masná - centrální hřiště.

Aktivity + Cílová skupina

 • Nadace Pražské děti vyhlašuje doplnění stávajícího projektu "Pražské dopolední pískování" o činnosti "Praha 1 naučí děti plavat, bruslit a sportovat, aneb děti z Prahy 1 v pohybu"

 

 • Projektová činnost NNO (Nadace Pražské děti) pro cílovou skupinu "školní děti a školní mládež (1. - 9. třída ZŠ) a MŠ"

Časová dotace - počet podpořených příjemců cílové skupiny

 • 4-5x týdně projektová činnost pro všechny třídy ZŠ a MŠ z Prahy 1. Předpokládaný počet tříd ZŠ v Praze 1 je 75 (2000 dětí). Počet dětí v MŠ v Praze 1 je 350.

 

 • Předpokládaná časová náročnost (zameškání školy na max. 3 vyučovací hodiny v jednom termínu) - 1x za 4-5 týdnů pro třídu.

 

 • Některé z projektových aktivit dle vlastního výběru školy, budou absolvovat vždy dvě až tři třídy (50 dětí). Jedná se o bazén, zimní stadion, hala písek, profilová prezentace sportů a sportovních her na hřišti Masná se studenty FTVS UK Praha.

Personální dotace

 • Ředitelka Nadace Pražské děti

 

 • Projektový manažer Beachclubu Strahov

 

 • Webmaster, správce online rezervační aplikace a Facebooku

 

 • Vedoucí trenéři a asistenti trenérů pro jednotlivé činnosti, splňující podmínky osvědčení odborné způsobilosti ve smyslu přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. (Živnostenský zákon)

 

 • Studenti FTVS UK Praha

Logistika

 • Doprava pravidelně přistaveným autobusem nebo mikrobusem, odvoz dětí na sportoviště a zpět do školy.

 

 • Důvodem pro zajištění transportu je     

     - minimalizace časové dotace

     - bezpečnostní důvody (bezpečnost dětí při přechodech mezi školou a sportovištěm)

     - zdravotní důvody (objem a hmotnost zavazadel - brusle a helmy, mokré vlasy po pobytu v bazénu)

Další zapojené instituce - počet podpořených subjektů

 • Nadace Pražské děti

 

 • Beachclub Strahov, zapsaný spolek

 

 • FTVS UK Praha

 

 • ZS Kobra Praha

 

 • Plavecká škola a akreditací Asociace plaveckých škol: Davidová - plavání

Odpovědnost, ITC podpora a monitoring dat

 • Odpovědná osoba pro činnosti plavání, dle metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15.1.2015, a dle přílohy č.2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon).

 

 • Odpovědná osoba pro činnost ostatní, dle přílohy č.2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon).

 

 • Správce aplikací, sítě a webu - stránky s harmonogramem, popisem sportovišť a aplikací pro online přihlášení škol.

 

 • Vedoucí projektu vyčleněný pro komunikaci se školami a subjekty, které zajišťují projekční činnost. Vedoucí projektu předkládá Nadaci Pražské děti a ÚMČ Praha 1 průběžné monitorovací zprávy a záverečnou zprávu projektu s monitorovacími indikátory, výstupy a výsledky projektu.

 

Technické zajištění pomůckami

 • Zajištění bruslí a ochranných pomůcek - helmy (půjčovna) pro děti, které nebudou mít vlastní sportovní a ochranné potřeby (pomůcky), bude realizováno prostřednictvím NPD a BCS z.s.

bottom of page