top of page

BRUSLENÍ MŠ

brusleni_modra.png

Bruslení patří mezi základní pohybové dovednosti. Žijeme ve střední Evropě a historicky se děti klouzaly na rybníku odmalička. Vzpomeňme si na Ladovy obrázky a kocoura Mikeše! Nebojte se začít s námi! 

 

Tým učitelů bruslení tvoří skupina trenérů hokeje, kteří mají s výukou bruslení dětí bohaté zkušenosti. Děti se v kolektivu odváží mnohem více než s rodiči... Přestávají se bát, napodobují své vrstevníky. Během prvních 10 minut výuky, po rozcvičení, jsou děti rozděleny do skupin, které odpovídají dosaženému stupni dovednosti se na bruslích pohybovat.

 

Pro výuku na ZS Kobra zaklikněte v případě zájmu při registraci požadavek dopravy. Pro výuku v zimním areálu "Na Františku" dopravu nezajišťujeme. 

 

Trenérský tým tvoří supervizoři a další 4 trenéři. Dětem pomůžeme do bruslí a učitelé nemusí s dětmi jít na led.

 

V případě, že požadujete pro děti vypůjčení pomůcek (brusle), kontaktujte koordinátora projektu (prostřednictvím přihlašovacího formuláře v Kalendáři akcí). Brusle v konkrétní velikosti pro děti zajistíme. Ochranné pomůcky (helma a běžné rukavice) by měly mít děti vlastní! Postačuje cyklistická helma a zimní rukavice. 

Bez ochranných pomůcek se dítě nemůže kurzu zúčastnit!

Základní dovednosti bruslení

 

Postoje na jedné noze na místě

 

Jedná se o cvičení zaměřené zejména na získání rovnováhy na bruslích. Provádíme jej na místě ze základního postoje přenesením váhy těla na jednu nohu. Zpočátku se můžeme přidržovat mantinelu, tyče, hrazdičky, kužele nebo dopomocné osoby, později již nacvičujeme jednotlivé postoje samostatně. Brusli stojné nohy postavíme přesně pod těžiště těla, tedy kolmo k ledu, přičemž kotník držíme v přirozené poloze, nikoliv vtlačený dovnitř nebo ven. Volnou nohou zaujmeme některou z možných poloh-přednožení pokrčme, zanožení poníž nebo přednožení poníž.

 

První kroky na ledě

 

Během tohoto prvotního cvičení se snažíme o chůzi na ledě, a to stejným způsobem jako při přípravě mimo led. Zpočátku se můžeme při chůzi přidržovat dopomocné osoby, tyče, hrazdičky, kužele nebo mantinelu, později zkoušíme chůzi samostatně. Při procvičování dbáme na správný postoj, udržení špiček od sebe, zpevnění kotníků a mírný předklon s podsazenou pánví. Postupně můžeme zařazovat i běh po ledě.

 

Zatáčení náklonem obou bruslí

 

Zatáčení náklonem na obou bruslích patří k nejjednodušším způsobům změny směru jízdy a u začátečníků současně nahrazuje zastavení. Při nácviku dbáme na zvětšený náklon do středu oblouku a přenášení váhy těla na jedoucí nohu. Zatáčíme-li vlevo, provedeme podřep únožný pravou nohou, levou mírně předsuneme vpřed a přeneseme na ni váhu těla. Současně se vykloníme do středu oblouku (vlevo). Levou brusli držme při jízdě v postavení na vnější hraně, pravou na vnitřní. Pravým ramenem a paží směřujeme dovnitř oblouku, levým ramenem a paží do zapažení.

 

Souměrné vlnovky vpřed (lyžař)

 

Při cvičení jízdy vpřed v souměrných vlnovkách necháváme obě nohy ve styku s ledovou plochou, . Začínáme ze základního postoje, mírně se snížíme v kolenou a střídavě pravou a levou nohou provádíme odrazy z vnitřních hran. Brusle nesmíme nechat rozjet příliš od sebe, ale pouze na délku přibližně jednoho chodidla. Střídavě vtáčíme špičky dovnitř a vykreslujeme vlnovky, přičemž plynule propínáme kolena.

 

Nesouměrné vlnovky vpřed (rybičky)

 

Zaujmeme základní postoj, přičemž vytočíme špičky obou bruslí od sebe, mírně zatlačíme kotníky dovnitř a postavíme brusle na vnitřní hrany. Z popsaného postoje se následně snížíme do podřepu a oběma nohama stejnoměrně provedeme odtlačením vnitřních hran od ledu odraz. Brusle necháme rozjet maximálně na dvě až dvě a půl délky chodidla. Po rozjetí vtočíme špičky bruslí dovnitř a vykreslíme druhou část obloučku. Přitom plynule propínáme nohy v kolenou, po vnitřních hranách přitahujeme brusle k sobě a cvik zakončíme opět v základním postoji. Vykreslená stopa má tvar protilehlých vlnovek. Při cvičení nesouměrných vlnovek zaujímáme dvouoporový postoj, tudíž váhu těla máme rozloženou stejnoměrně na obou nohách. Z tohoto důvodu není cvičení náročné na udržení rovnováhy a je vhodné jej zařazovat mezi první aktivní pohyby bruslaře při jízdě vpřed.

 

Jízda v základním postoji, podřepu a dřepu

 

Při jízdě v základním postoji vpřed dbáme především na správné postavení bruslí pod těžištěm těla a nevtlačování kotníků dovnitř nebo ven. Rovněž se snažíme o měkkou práci nohou v kolenou. Následně procvičujeme jízdu vpřed v podřepu a dřepu. Během jízdy v uvedených postojích s dopomocnou osobou nebo s tyčí se necháme táhnout, později se však již snažíme odrážet z vnitřních hran bruslí samostatně. Tyč nebo ruce dopomocné osoby se při cvičení jízdy v podřepu a dřepu musí přiměřeně snižovat a zvyšovat. Procvičováním získáváme pocit skluzu.

 

Postoj v podřepu a dřepu

 

Ze základního postoje na místě přecházíme nejprve do podřepu, a poté do dřepu. Kolena protlačujeme vpřed nad špičky bot, mírně předkloníme trup a paže natáhneme do širšího předpažení zevnitř. Prostřednictvím tohoto cvičení dosáhneme měkké práce kolen.

 

(převzato z Kraso Havířov)

bottom of page