top of page

PLAVÁNÍ ZŠ

plavani_modra.png

Pokyny pro pedagogický doprovod žáků

Bazén AXA
Na Poříčí 40, Praha 1

 

 • Nově zrekonstruované bazény hotelu AXA

 • Větší bazén – 25x12m, hloubka 90-160cm. Teplota vody 28 - 29°C.

 • Menší bazén 5x4m, hloubka 70-90cm Teplota vody 28 - 29°C.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Doprovod dětí, který bude na lekci v prostorách bazénu přítomen, dle hygienického předpisu MUSÍ BÝT PŘEVLEČEN z civilu, ve kterém přišel, DO KRAŤASŮ NEBO PLAVEK!

CO S SEBOU
 • plavky- přiléhavé elastické, není možné kraťasové

     - dojde-li k znečištění bazénu výkaly, hradí rodič výměnu vody v bazénu a výuku dalším skupinám,       kterým znemožnil výuku nedodržením hygienických opatření.

 • osušku (župan)

 • mýdlo (sprchový olej - v případě alergií a ekzémů) v umělohmotném obalu

Dále dle uvážení

 • plaveckou čepici - u dlouhovlasých doporučujeme; jinak je nutné stáhnout vlasy tak, aby nepadaly při plavání do obličeje

 • pantofle, nebo vhodné obutí protiskluzové – vždy čisté

 • plavecké brýle doporučujeme pro děti až když se umí potápět bez brýlí – je potřeba nejprve zkoušet doma na suchu, poté ve vaně, aby si děti zvykly, poté teprve do bazénu. Některým dětem jsou brýle nepříjemné, nenutíme jim je. U starších dětí pokud se již umí potápět i bez brýlí je to další možnost vidění světa pod vodou,

 • krém, nebo olejíček na promazání těla při odchodu z bazénu

 • buničité čtverečky na čištění uší, nedoporučujeme štětičky

 • ploutve doporučujeme u starších dětí po domluvě s učitelem – vhodné např. k správnému nácviku kraulových nohou

Nedoporučujeme nosit

 • šperky - do bazénu nenoste hodinky, řetízky, větší náušnice a přívěšky (zabráníte tak přiškrcení, tržným ranám, narušení orgánu zraku, či sluchu,…)

 • mobilní telefony, notebooky,…

 • větší hotovost


JAK TO V BAZÉNU AXA PROBÍHÁ


VSTUP
 • Do bazénu hotelu AXA se vchází průchodem

 • Za skleněnými dveřmi na konci chodby vpravo po schodech do suterénu

 • U recepce se vydávají klíče – školy/organizace dostávají společné šatny k zamčení

 • Na recepci nejsou zaměstnanci Betynky, tudíž není možné s nimi řešit věci týkající se výuky.

 • Tyto věci řešte s hlavní jednatelkou Betynky pro školní plavání (Hana Čutková),

      emailem: skolniplavani@betynka.eu či telefonicky pondělí-pátek 9:00-11:00

      na +420 603 240 182.

 • Zaměstnanci na recepci mají právo řešit vstupy a odchody ze šaten, pořádek v prostorách na a v okolí bazénu, bezpečnost lidí a ochranu majetku.

 • Prosíme o ohleduplnost a slušné chování.

PŘEVLÉKÁNÍ
 • Vstup do šatny dámská/pánská je možný 15 minut před začátkem hodiny.

 • Boty se zouvají ještě před šatnami a nechávají zde.

 • S sebou je možné vzít boty z hygienických důvodů pouze v igelitové tašce.

 • Po převlečení nenechávejte prosím věci rozložené v šatně, ale uzamčené ve skříňce, nebo společné šatně pro vaši školu/organizaci.

 • Šatna není pod dozorem - pozor hlavně na osobní věci.

 • Prosíme o ohleduplné chování k ostatním i k zařízení bazénu.

 • V případě nehody (například pomočení, rozlití věcí,…) je zapotřebí si na recepci vyžádat hadr a vše dát do původního stavu.

PŘED BAZÉNEM
 • Do sprchy se vstupuje BEZ PLAVEK a je nutné se řádně umýt mýdlem, nebo sprchovým olejem (ideální pro ekzematiky) !!!!

      - Platí pro děti i dospělé.
      - Kvalita a čistota vody během lekce záleží i na Vás.

 • Pokud se budete potápět, použijte plaveckou čepici, nebo si umyjte ve sprše vlasy a stáhněte tak, aby neplavaly po hladině a nemohli jste je vdechnout.

 • Prosím o dodržení těchto hygienických pravidel, není to jen bezvýznamné konstatování

     - pod látkou se drží bakterie, které se smyjí v bazénu, kde se potápíte vy i ostatní, s otevřenýma           očima a pusou
      - je možné, že se nechtěně i napijete

 • Používáme pouze přiléhavé elastické plavky.

      - Nikdo nesmí do bazénu nosit volné, např. kraťasové plavky.

 • Dojde-li k znečištění bazénu výkaly, hradí dotyčný, nebo jeho zákonný zástupce výměnu vody v bazénu a výuku dalším skupinám, kterým znemožnil výuku nedodržením hygienických opatření.

 • Prostor je mokrý a kluzký – prosím ochraňte sebe i děti před úrazem – doporučujeme protiskluzové pantofle

 • Do prostor k osušovně, sprchám a bazénu, nesmí nikdo z hygienických důvodů v civilním oblečení (výjimku tvoří rodiče/učitelé, kteří urychleně pomohou dětem a předají je učitelům plavání

 • Před zahájení výuky učitelé/doprovod upozorní na případné zvláštnosti, nálady, změny dítěte v daný den

V BAZÉNU
 • Do prostoru před bazénem lze přicházet 5min před zahájením výuky.

 • Školy a organizace se posadí na lavičky kolem bazénu a počkají na zahájení výuky.

 • Prosím chovejte se tiše a klidně – abyste nenarušili, právě probíhající výuku.

 • Do bazénu se vstupuje vždy až po vyzvání učitelem.

 • Jste-li neplavec, je nutné tuto skutečnost předem hlásit, hloubka zde je 90-160 cm.

POKYNY PRO PŘIHLÍŽEJÍCÍ
 • Výuce lze přihlížet pouze v prostorách za sklem, na bazénu nikoli.

 • Chcete-li výjimečně fotit, filmovat, nebo shlédnou výuku

      - nedoporučujeme při prvních hodinách
                :narušuje to seznámení s dětmi
                :organizaci a výuku
      - je možné se předem domluvit emailem nebo na bazénu
      - převléci se do čistých kraťasů a trička a přijít přímo k bazénu

 • Při přihlížení výuce, prosím nemávat a nezasahovat do výuky – narušuje to tak výuku celé skupiny

 • Pokud zde máte dítě, které zde není na výuce, jen na koukání – je nutné jej hlídat, nenechávat běhat. Prosím hlídejte neplavající, pouze přihlížející děti!

 • Není zde možné svačit ani pít.

 • Nebudou - li tato pravidla dodržena, budou osoby vykázány.

      - Za sklem lze i svačit, pít kávu,…
      - Prosím výuce pouze přihlížejte, nemávat, nebouchat na sklo ( je možné fotit, či filmovat).


SPRCHA PO BAZÉNU
 • Vždy se po výuce vysprchujte a properte plavky. Děti si plavecké čepice sundavají nejlépe až nahoře v šatně.

 • V osušovacím prostoru se suší dospělí i děti tak, aby nenanesli do prostor šaten vodu.

 • Je vhodné se zde promazat, vytřít uši silnějším svitkem buničiny (nedoporučujeme štětičky), ošetřit citlivá místa

V ŠATNĚ
 • Před vstupem do šatny je zapotřebí se dobře osušit, aby v šatnách nebylo mokro.

 • V šatně lze použít fén na vysušení vlasů – fén obsluhuje pouze dospělá osoba, prosím dohlédněte, aby se zásuvek a fénů nedotýkaly z bezpečnostních důvodů žádné děti!!!

 • Po oblečení se nechává skříňka otevřená.

 • V šatně není možné svačit ani pít.

 • Šatnu je nutno opustit 10-15minut po ukončení vaší výuky.

 • Dbejte na to, aby se děti nezpotily, nebo nepřehřály.

 • Zabráníte tomu tak, že děti obléknete jen částečně a zbytek oblečení postupně obléknete před šatnou a v prostoru pro aklimatizaci.

AKLIMATIZACE
 • Při odchodu se odevzdává klíček a vrací kartička pro další návštěvy bazénu.

 • Doporučujeme pobýt 10-30min, dle věku dětí, aby si tělo vyrovnalo teplotu a nedocházelo např. k nachlazení

 • Jsou zde stolečky, židličky a lavičky slouží i ke svačení

      - prosím udržujte klid
      - čistotu kolem sebe

 • V tomto prostoru není možné, aby děti běhaly, křičely, bouchaly do skla atp. Děkujeme za pochopení.

 • Je zde občerstvení

 • S obsazováním míst a prostorů prosím o ohleduplnost k druhým - dbejte na to, aby se mohly vystřídat i další skupinky.

 • Pokud něco rozlijete, vysypete, je možné požádat o hadr, nebo koště – děkuji za vzájemnou ohleduplnost.

DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU!


POKYNY PRO DOPROVOD ŽÁKŮ

PŠ Betynka zajišťuje pro žáky školy výuku plavání v bazénu lázně AXA
Cena za výuku byla smluvena mezi smluvními stranami.
Škola i rodiče berou na vědomí, že finanční náklady na výuku plavání jsou z hlediska účasti žáků na výuce konstantní, absence žáků na ně nemá vliv. PŠ Betynka nebude vracet příspěvky za jednotlivé hodiny. PŠ Betynka bude vracet příspěvky pouze v případě, že žák zamešká ze zdravotních důvodů více jak 90% a toto doloží lékařským potvrzením, nebo v případě odstěhování se.
Pracovníci školy plně odpovídají za žáky v prostorách vstupní haly, šaten, sprch, osušoven a toalet, vyučující plavání přebírají tuto odpovědnost pouze v prostoru vlastního bazénu v době výuky a to jen za žáky kteří se řádně účastní výuky.
Pracovníci školy dohlíží zejména na:
- kázeň žáků
- šetrné zacházení se zařízením a vybavením bazénu
- dodržování lázeňského řádu plaveckého bazénu
- dodržování předpisů vztahujících se k zajišťování protipožární ochrany
- dodržování a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
- doprovod žáků na toalety a jejich hygienu
Pracovníci školy dodržují hygienické požadavky daného bazénu a dále se řídí řádem plaveckého bazénu a pokyny pro doprovod žáků
Pracovníci školy vykonávající dozor nad žáky se řídí vyhláškou MŠMT ČR.

bottom of page