top of page

MATEŘSKÉ ŠKOLY

deti_modra.png

Středem sportovního zájmu sportovních klubů a municipalit, jsou děti základních škol. Pro mateřinky se toho až tak mnoho vymyslet  nedá. Projekt vytvořený Nadací Pražské děti však mateřským školám vychází vstříc. Má za cíl naučit děti hýbat se, sportovat..., aneb "V Praze naučíme děti sportovat".

Projektovými činnostmi jsou plavání, bruslení, tenis a pohybové hry na písku.

 

Plavání

Plavání je základní dovednost. Přesto však bohužel dnešní děti nemají plavání jako automatickou činnost, narůstá počet neplavců a rodiče nemají často peníze nebo čas se dětem věnovat. Plavání MŠ je specifickou činností. Plavecké kurzy v bazénu AXA umožňují i dětem z vaší MŠ zapojení do vyzkoušeného konceptu. Plavání dětí zabezpečuje 4-5 lektorů tak, že připadají maximálně 3-4 děti(neplavci) na jednoho učitele plavání.

 

Bruslení

Nebojte se začít s dětmi bruslit!

Praha 1 má vlastní plochu "Na Františku", projektovou činností se rozumí zajištění výuky bruslení 4-5 trenéry. Trenéři děti oblečou a obují, učitelé mohou, ale nemusí, jít s dětmi na led. Dětem půjčíme brusličky a také sportovní pomůcky děti jistě potěší - bruslí se s kužely nebo rampičkou z plastu, děti se zábavnou formou naučí na bruslích nejprve chodit, později se i sklouznou. Pojďte do toho s námi!

 

Beachvolejbal...

No řekněme spíše pískování, děti jsou na teplém písku uprostřed zimy! Nemožné? Nikoliv. Strahovská Beach Praha Arena je jedinečná hala s vyhřívaným pískem. Děti si hrají, prolézají opičí dráhy, zahrabávají se, hází si míči, hrají spikeball. Široká škála aktivit na písku, to je již osvědčený koncept, který Nadace Pražské děti realizuje od roku 2013.

 

Jak se zapojit? Jednoduše, stačí si vybrat v Kalendáři akcí.  

Než začnete vybírat, prosím, věnujte pozornost těmto základním informacím:

  • Všechny aktivity jsou zdarma.

  • Každý učitel si sám může najít aktivity, které vyhovují možnostem třídy, interaktivní Kalendář nabídne zájemci volné termíny. (přihlášení k aktivitám dle pokynů níže)

  • Lektorský tým je tvořen trenéry s licencí v každém ze sportů, a se zkušeností s prací s dětmi. Učitelé se nemusí do činností zapojit, děti na sportoviště jen doprovázejí a dozorují.

  • Aktivita BEACH (plážových) SPORTŮ není vázána na počet lekcí – nejedná se o výukový program, objednává se termín samostatně.

  • Aktivita BRUSLENÍ je výukový program, objednávají se VŽDY 2 termíny společně (najednou).

  • Aktivita PLAVÁNÍ není vázána na počet lekcí, termíny se objednávají samostatně.

  • Aktivita TENIS je výukový program, objednávají se VŽDY 2 termíny společně.

  • Na vybrané aktivity – bruslení - je možná výpůjčka sportovního nářadí (brusle). Bez ochranné helmy (stačí cyklistická) a rukavic (stačí běžné) není možné děti pustit na led. Na plavání musí mít děti vlastní plavky (koupací čepice není povinná). Vybavení na tenis - rakety, míče a další pomůcky - bude mít trenér vždy pro všechny děti.

bottom of page