top of page

PLAVÁNÍ ZŠ - PLAVCI

plavani_modra.png

Popis činností pro plavce ZŠ

1. hodina

Úvodní část:

 • Docházka, rozcvička ve vodě, dynamické zahřátí, protažení velkých svalových skupin, lehké posilování.

 • Cíle hodiny – souhra prsových rukou a nohou.

 • Rozplavání – 5 délek bazénu čímkoliv.

 

Hlavní část:

 • Učitel popíše souhru prsových paží a rukou. Názorně předvede ve vodě, žáci jsou na břehu a koukají na učitele shora.

 • Žáci nacvičují souhru plaveckého způsobu prsa – 3 délky bazénu.

 • Žáci se snaží na co nejnižší počet záběrů a kopů přeplavat bazén. Počty si sčítají 2 délky bazénu.

 • Žáci trénují vytrvalost.  5 délek bazénu kraul, minuta odpočinek, 5 délek bazénu znak.

 • Žáci plavou s destičkou pouze prsové nohy a správně dýchají – 3 délky bazénu.

 • Žáci plavou pouze prsové ruce a správně dýchají – 3 délky bazénu.

 • Žáci plavou celé prsa – 3 délky bazénu.

 • Žáci střídají znak, prsa, kraul – 6 délek bazénu.

 • 4 délky bazénu volně vyplavat.

 

Závěrečná část:

 • Soutěž dvojic. Učitel hodí mezi dvojici puk, oba z dvojice startují šipkou ze břehu, pod vodou se pohybují pomoci plaveckého způsobu prsa.

 • Vítězové plavou s vítězem, dokud nezbude jen jeden.

 • Rekapitulace hodiny.

 

 

2. hodina

Úvodní část:

 • Docházka, rozcvička ve vodě, zahřátí hrou na Mrazíka (více mrazíků), rozmrazení podplaváním. Protažení velkých svalových skupin, lehké posilování vlastním tělem, posilování a protahování ve dvojicích.

 • Cíle hodiny – rozvoj vytrvalostních a silových schopností, úvod do plaveckého způsobu motýlek.

 • Rozplavání 4 šířky znak, 4 šířky prsa, 4 šířky kraul.

 

Hlavní část:

 • Žáci plavou s piškotem 2x znakové ruce, 2x prsové ruce, 2x kraulové ruce, to celé dvakrát opakovat.

 • Učitel žákům předvede delfínové vlnění na suchu, popíše, odkud vychází pohyb a jak má vypadat.

 • Žáci zkouší delfínový pohyb s ploutvemi s rukama ve vzpažení, posléze v připažení – 3 délky.

 • Následně nacvičují pohyb bez ploutví s destičkou ve vzpažení – 3 délky bazénu.

 • Vyplavání – 2 délky bazénu volně jakkoliv.

 • Žáci budou plavat 10 minut, nebo dokud vydrží a sami si počítat počet uplavaných délek bazénu. Plavecký způsob mohou změnit jedině při obratu. Dítě se nesmí zastavit, pokud zastaví, končí. Proto si musí zvolit správné tempo. Předem žákům vysvětlíme, co, kdy, jak mohou. Mohou si volit ze tří plaveckých způsobů, které se v průběhu plavání naučili.

 • Vyplavání 2 délky bazénu.

 

Závěrečná část:

 • Volná zábava pod dohledem učitele, žáci si mohou vzít do vody jakékoliv pomůcky, potápět se nebo lovit předměty. Žáci jsou v předem vymezeném území, na kterém se s učitelem dohodli.

 • Zhodnocení výuky. Učitel sdělí, že se blíží závěrečné závody. Poradí žákům, ať se před plaváním nepřejídají, mohlo by jim být špatně.

 

 

3. hodina

Úvodní část:

 • Docházka, zahřátí poskoky na místě, protažení velkých svalových skupin – záda, nohy, ruce, břicho. Mobilizační cvičení – ramenního a kyčelního kloubu, prohřátí.

 • Sdělení studentům obsah a cíl hodiny – zdokonalování naučených plaveckých způsobů, rozvoj vytrvalostních a rychlostních schopností.

 • Žáci plavou celý bazén na délku – 150 m (50 m znak, 50 m prsa, 50 m kraul)

 • Hlavní část:

 • Žáci plavou 5 x 25 m znak co nejrychleji. Pauza mezi jednotlivými bazény je 20 s.

 • 50 m volně vyplavat.

 • Žáci plavou 5 x 25 m prsa co nejrychleji. Pauza mezi jednotlivými bazény je 20 s.

 • 50 m volně vyplavat.

 • Žáci plavou 5 x 25 m kraul co nejrychleji. Pauza mezi jednotlivými bazény je 20 s.

 • 50 m volně vyplavat.

 • Žáci plavou pyramidu jakýmkoliv způsobem. Začínají 50m, 100 m, 150 m, 200 m, 150 m, 100 m.

 • 50 m volně vyplavat

 

 

Závěrečná část:

 • Skoky do vody.

 • Lovení puků z hloubky.

 • Plavání pod vodou.

 • Sdělení dětem, že příští hodina je poslední

 

 

Alternativní hodina – 3. hodina - závody

Úvodní část:

 • Docházka, zahřátí, protažení, mobilizační cvičení, dynamické cvičení.

 • Rozřazení žáků do rozplaveb. Pravidla závodů, startovní povely, obrátky. Závody jsou vícekolové. Z každé rozplavby postupují 3 nejrychlejší, dále pouze 1 (podle počtu dětí), takovýmto způsobem se pokračuje, dokud nezůstane pouze jedna rozplavba - nejrychlejší a nakonec velké finále.

 • Žáci se rozplavou, jak potřebují. Mezitím se natáhnou dráhy. Pokud nějaké dítě neuplave požadovanou vzdálenost, může mít destičku.

 

Hlavní část:

 • První kolo plavou všichni 25 m, jakýmkoliv plaveckým způsobem. Rozplavby jsou postavené tak, že se v nich objevují všechny skupiny a první 3 postupují do dalšího kola.

 • Ve druhém kole plavou všichni 50 m jakýmkoliv plaveckým způsobem, musí dodržovat pravidla při obrátkách a nesmí se postavit na zem. Z druhého kola postoupí jeden nebo dva nejrychlejší – podle počtu dětí tak, abychom měli finálovou rozplavbu plně obsazenou.

 • Všichni žáci mají volnou zábavu, ti, kteří poplavou velké finále, odpočívají na lavičkách nebo na okraji bazénu.

 • Ve velkém finále se plave 100 m volným způsobem. Plave se na čas a všichni by měli doplavat až nakonec.

 • Po doplavání mají žáci opět volnou zábavu.

 • Mezitím se napíšou diplomy za závody a připraví mokrá vysvědčení pro všechny.

 

Závěrečná část:

 • Rekapitulace celého plavání, hodnocení od dětí, co se jim líbilo a co ne.

 • Vyhlášení závodů.

bottom of page