top of page

PLAVÁNÍ ZŠ - POLOPLAVCI

plavani_modra.png

Popis činností pro poloplavce ZŠ

1. hodina

Úvodní část:

 • Docházka, rozcvičení ve vodě, dynamické cvičení – poskoky, chůze, běhy, protahování velkých svalových skupin, mobilizační cvičení.

 • Přesunutí z mělčiny na hlubší část bazénu,  sdělení obsahu hodiny – opakování a automatizace kraulových a znakových nohou.

 • Rozplavání – jakýmkoliv způsobem s destičkou – 3 délky bazénu.

 

Hlavní část:

 • Opakování kraulových nohou s destičkou na prsou – 3 délky.

 • Kraulové nohy s rukama ve vzpažení – 3 délky bazénu.

 • Ukázka nádechu na stranu, jedna ruka v připažení druhá ve vzpažení a drží destičku. Nádech do strany s rukou v připažení. Vystřídat strany, zkusit na obě ruce – 3 délky bazénu.

 • Pokud žáci nezvládají, položí si hlavu na jedno ucho na hladinu a plavou 2 délky bazénu s uchem na hladině, potom vystřídají strany.

 • Opakování znakových nohou s destičkou ve vzpažení, ruce ve vzpažení bez destičky, ruce v připažení – 3 délky bazénu.

 • Žáci si udělají dvojice, chytnou se za ruce, položí se na záda, a ve dvojici plavou kraulové nohy tam a zpátky.

 • Žáci vytvoří čtveřice a zkusí to samé tam a zpátky. Nakonec se všichni žáci spojí do velké skupiny.

 • Žáci zkusí to samé v těžší variantě, kdy se chytí za ramena.

 

Závěrečná část:

 • Soutěž dvojic, učitel spravedlivě rozdělí. Každá dvojice dostane jednu velkou desku. Úkolem je převést druhého na desce na druhou stranu bazénu, tam se vymění a zpátky. Nejprve pomocí kraulových nohou, potom pomocí znakových nohou, kdy ten co je na desce, hlásí stěnu bazénu.

 • Učitel drží desku u stěny a žáci ji musí přeskočit.

 • Shrnutí hodiny, pochvala všech žáků. V této fázi by všichni měli zvládnout uplavat 1 délku bazénu bez zjevných známek vyčerpání pomocí znakových či kraulových nohou.

 

 

2. hodina

Úvodní část:

 • Docházka, rozcvičení na suchu, zahřátí, zaměření na horní končetiny, protažení, mobilizování, protáhnutí zbytku těla, nezapomenout na velké svalové skupiny a záda.

 • Cíl hodiny – plavecký způsob znak, nácvik startovního skoku.

 • Rozplavání 4 délky bazénu čímkoliv s destičkou.

 

Hlavní část:

 • Učitel žákům charakterizuje záběr znakových paží. Lehne si na okraj bazénu, tak že mu jedna lopatka přečnívá přes okraj. Vzpaží a volná ruka provádí záběr.

 • Žáci si vyzkouší na obě ruce na suchu.

 • Ve vodě s destičkou. Jedna ruka ve vzpažení drží destičku, druhá ruka provádí záběr – 2 délky bazénu. Vystřídat ruce.

 • Nácvik bez destičky. Jedna ruka ve vzpažení, druhá provádí záběr – 2 délky bazénu. Vystřídat ruce.

 • Nácvik bez destičky. Jedna ruka je v připažení, druhá provádí záběr – 2 délky bazénu. Vystřídat ruce.

 • 1 délka bazénu volně vyplavat.

 • Žáci si dají piškot mezi nohy a plavou jen znakové ruce – 2 délky bazénu.

 • Spojení celého znaku, první pokusy – učitel upozorňuje na chyby, ihned odstraňuje. 2 délky – vydýchat – 2 délky.

 • První pokusy šipky ze dřepu.

 

Závěrečná část:

 • Domino – žáci se chytí za ruce, stoupnou si zády k bazénu a zavřou oči. Učitel do jednoho strčí, ten padá do vody a strhává s sebou další žáky. Lze obměňovat – zde dřepu, bokem k bazénu apod.)

 • Rekapitulace hodiny, pochvala šikovnějších žáků.

 

 

3. hodina

Úvodní část:

 • Docházka, rozcvičení velkých svalových skupin, mobilizační cvičení ramenního kloubu.

 • Cíl – plavecký způsob kraul, startovní skok.

 • 6 délek bazénu rozplavání – 3 bazény znak, 3 bazény kraulové nohy s destičkou.

 

Hlavní část:

 • Učitel žákům charakterizuje kraulové ruce, předvede názornou ukázku.

 • Žáci si zkouší kraulové ruce na suchu, vzájemně se opravují.

 • Nácvik ve vodě s deskou, jedna ruka drží desku, druhá provádí opakovaně kraulový záběr. Vyměnit paže – 4 délky bazénu.

 • Nácvik bez desky. Žáci střídají ruce, ale ve vzpažení se potkají. Pro dodržení potkávání se žáci přes ruce pleskají, jedna ruka předá štafetu druhé ruce – 2 délky bazénu.

 • Střídání rukou na desce, kontrola správného nádechu – 3 délky bazénu.

 • První pokusy celého kraulu – 1 délka bazénu, opravení nejčastějších chyb - 2 délky bazénu.

 • Cvičení na vysoký loket a pokrčení paže při přenosu – žáci se při přenosu paže prsty dotýkají vody – 2 délky bazénu.

 • Žáci si dají piškot mezi nohy a plavou pouze kraulové ruce – 3 délky bazénu.

 • Nácvik startovního skoku – zopakování skoku ze dřepu, nácvik skoku z pokrčených nohou.

 • Po startovním skoku navázat kraul a doplavat na druhou stranu bazénu – vylézt z vody, chůzí zpět.

 

Závěrečná část:

 • Potápění pro předměty po startovním skoku ze břehu.

 • Různá variace skoků ze startovního bloku, podmínka - bez zacpaného nosu.

 • Ukončení hodiny – rekapitulace.

bottom of page