top of page

Nový sport - squash!:-)


Novou aktivitou v pilotním režimu ve sportovním projektu Nadace Pražské děti je squash. Program squashe zahrnuje dvě lekce. V pilotním režimu je program směrován pro I. stupeň základních škol. Partnerem je Squashclub Strahov. Trenéři provedou děti prvními krůčky této rychlé, dynamické hry. Děti se budou učit zachytit míč, odpálit míč rukou a raketou. Hraje se na 3 kurtech, vždy se dvěma trenéry. Absolutním hitem se má stát interaktivní squash s projekcí a IT aplikací pro nácvik začátečníků. Více na vloženém videu.

Na konci ledna 2020 vyhodnotíme squash a podle odezvy ho zařadíme do projektu v plném režimu

Vít Mařík

PROGRAM SQUASHE

Program je složen ze dvou lekcí, každá má dvě hodiny, celkem je tedy časová dotace 4 hodiny (2x 120 minut) squashování. Vedoucím trenérem je Mgr. Jaroslav Příhoda, který s Mgr. Jaroslavem Cermanem trénují ve Škole squashe Squashclubu Strahov. Harmonogram činností vychází z predikce, že děti jsou na squashovém kurtu poprvé.Cílem je děti hravou formou zaujmout a získat je případně k pravidelnému tréninku v klubu.

HARMONOGRAM a POPIS ČINNOSTÍ:

  • Program první části (hodiny) je průpravný, nespecifický, program druhé hodiny (dále) je specifický.

Během první hodiny (1/4 celkové časové dotace) je vyhrazena hrám zaměřeným na rozvoj obecné rozvoje rychlosti a koordinace, vždy s míčem a opakovaně s míčem různých velikostí.

Hadí bába – děti si stoupnou do zástupu a chytí předcházející dítě za boky. Tak vznikne had, první dítě je hlavou hada a poslední ocasem. Cílem hlavy je chytit co nejrychleji vlastní ocas, který se snaží uniknout. Po chycení přejde hlava na místo ocasu a proces se opakuje.

Kachní pochod – děti rozdělíme na dvě skupinky, ve skupinkách si v zástupu dřepnou a chytí za boky. V této poloze absolvují slalom mezi kužely. Kdo si sedne nebo se rozpojí, odstupuje ze hry. Vítězí družstvo s více členy nebo lepším časem. Postupně měníme prvního člena družstva.

Štafeta s míčem – rozdělení děti do družstev, vytvoření zástupů. Děti podávají míč mezi nohama za sebe, poslední člen zvedne míč nad hlavu a podává míč dopředu nad hlavami. Směr můžeme měnit. Vyhrává družstvo, které jako první splní určitý cíl.

Vybíjená – děti hrají na squashovém kurtu klasickou vybíjenou všichni proti všem, používáme vyfouknutý rehabilitační overball. Vybitý hráč čeká ve dřepu opřený o stěnu kurtu. Vrací se do hry, pokud je vyřazen hráč, který ho vybil. Vyhrává hráč, který vybije všechny a zůstane ve hře sám.

Podávaná – děti sedí v zástupu s nataženýma nohama. První hráč z družstva vezme míč mezi nohy a podává ho přes hlavu hráči za sebou. Ten uchopí míč rukama, dá si ho mezi nohy a podává za sebe třetímu hráči. Poslední hráč vybíhá na začátek řady a proces se opakuje. Vítězí družstvo, které dříve sedí v původním pořadí.

Zlodějina – hra pro 4 hráče. Každý hráči si do rohu čtverce položí kruh, do kterého bude nosit míčky. Deset míčků je na začátku hry umístěno uprostřed čtverce. Hráči si v probíhající hře můžou krást míčky navzájem. Vítězí hráč, který ve svém kroužku bude mít jako první 4 míčky.

Mrazík – Hráči jsou rozmístěni na hrací ploše. Trenér určí jednoho hráče, který je mrazíkem a druhého, který je rozmrazovačem. Úkolem mrazíka je dotykem zmrazit (chytit) co nejvíce hráčů. Zmrazený hráč musí zůstat stát na místě a počkat do chvíle, kdy ho rozmrazovač rozmrazí. Rozmrazení může být buď pouze dotykem, podlezením mezi rozkročenými nohami, oběhnutím kolem dokola, přeskočením (zmrazený NNhráč udělá tzv. kozu – v podřepu se opře předloktím o stehna, rozmrazovač přeskakuje roznožmo s oporou rukou o záda zmrazeného hráče).

  • Program v druhé části (hodiny) a v druhé lekci (obě hodiny) = 3/4 časové dotace je squashová průprava s raketou

Činnost probíhá na třech kurtech. Děti jsou rozděleny do dvou družstev, každé družstvo na jednom kurtu, třetí kurt zústává záložní. Na jednotlivých kurtech jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj práce s raketou a získání citu pro míček.

Posouvání míčku po zemi – chůze a posouvání po délce kurtu, projití překážkové dráhy, člunkovitý běh a „střelba“ na branky.

Nošení míčku na raketě – chůze po délce kurtu, proplétání dětí na malém prostoru, projití překážkové dráhy, vzájemné vyrážení míčku, posun míčku ze srdíčka rakety na struny. Nácvik rolování a pinkání míčku na raketě – do vzduchu bez dopadu, do vzduchu s dopadem o zem, do vzduchu s odrazem o stěnu, požíváme různé (i nesquashové) míčky (různá velikost a různý odskok) Nácvik koordinace oči, ruka (zatím bez pohybu nohou). Cvičení, které prohlubuje reakční rychlost na hození míčku. Používáme „rukavici“ - kotouč se suchým zipem, nadhazujeme míč se suchým zipem, hráč pohybem paže vpřed zachycuje míč v letu. Zásah = míč se přilepí na rukavici. To samé cvičení v běhu, koordinace oči, ruka, nohy - zachycení míče v prostoru pohybem paže vpřed.

Odrážení míčku o stěnu – nácvik základních izolovaných úderů (forehand, backhand), trefování vymezených území na stěně i podlaze

Interaktivní squash - audiovizuální program vyvinutý pro nácvik herních prvků (hry squash) http://interactivesquash.com/


54 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page