top of page

BEACH VOLEJBAL 5. - 6. TŘÍDA ZŠ

beach_modra.png

Popis pohybových činností a her pro 5.-6. třídu

Pohybové hry v první hodině

 

1) Vychyl soupeře z rovnováhy

Dva hráči se postaví čelem proti sobě do stoje spojného. Paže mají před tělem ohnuty v loktech a dlaněmi natočeny proti sobě. Oba se pokoušejí dotykem dlaněmi docílit toho, aby protivník ztratil rovnováhu.

 

2) Molekuly

Hráči se pohybují po hřišti, trenér vyvolá číslo a hráči se snaží co nejrychleji vytvořit molekuly o počtu atomů (hráčů), podle čísla vyvolaného trenérem. Hráči, kteří zůstanou navíc, opouští hru.

 

3) Vyzývaná

Dvě stejně početná družstva jsou postavená v řadách proti sobě (na koncových čarách). Hráč

z družstva A jde k hráčům ve družstvu B, ti mají předpaženo dlaněmi nahoru. Hráč A prochází kolem hráčů B, jednoho tleskne do ruky a vrací se za svou čáru, hráč B se snaží hráče A dohonit dříve, než se dostane ke svému družstvu.

 

Hry v druhé hodině

 

1) Házená

Hráči jsou rozděleni na dvě družstva o stejném počtu hráčů. Hraje se buď s brankářem, nebo bez něj. Hráči mají povoleno udělat s míčem maximálně dva kroky, pak musí přihrát. Brankoviště je vymezené čarami, v brankovišti se smí pohybovat pouze brankář (v případě hry bez brankáře pouze jeden bránící hráč). Střílet se smí pouze za čarou brankoviště. Házení je možné nahradit odbíjením.

 

2) Fotbal a jeho různé modifikace

Hráči jsou rozděleni na dvě družstva o stejném počtu hráčů. Lze hrát tzv. račí fotbal (hráči se

pohybují v raku, hrají nohama), psí fotbal (hráči se pohybují po čtyřech, hrají rukou nebo hlavou).

 

3) Přehazovaná

Tato průpravná hra se hraje na volejbalovém hřišti, lze však využít (podle výkonnosti a počtu

účastníků) i hřiště s menšími rozměry. Rovněž výšku sítě můžeme upravovat. Hráči míč chytají a přihrávají různými druhy hodů. S míčem se nesmí pohybovat, mohou však přihrávat ve výskoku či v pádu. Hra se řídí pravidly podobnými volejbalu (hraje se na sety do 25 bodů, 6 hráčů proti 6, dochází k rotacím v postavení, družstvo má pouze tři dotyky s míčem, apod.).

Obměny:

a) Míč se chytá obouruč a hází obouruč vrchem. Jiné způsoby nejsou povoleny. Každé družstvo má tři doteky, třetí hod již musí směřovat přes síť. Podání se nahrazuje vrchním nebo spodním hodem jednoruč nebo obouruč a může se provádět ze zkrácené vzdálenosti.

b) První a druhý dotek míče znamená chycení a přihrávku hodem, při třetím dotyku se míč odbíjí (bez chycení) obouruč nebo jednoruč ve výskoku přes síť. Spodní podání se provádí ze dvou třetin nebo z poloviny hřiště.

c) Míč, letící od soupeře, hráč chytá a přihrává hodem jednomu ze spoluhráčů. Při druhém a třetím

doteku se musí míč odbíjet. Spodní podání se provádí ze dvou třetin nebo z poloviny hřiště.

d) Míč, letící od soupeře, hráč chytá, sám si jej nadhodí a odbíjí spoluhráči. Při druhém a třetím doteku se míč pouze odbíjí.

e) Míč, letící od soupeře, hráč chytá, sám si jej nadhodí a odbíjí spoluhráči. Při druhém a třetím doteku se míč pouze odbíjí obouruč nebo jednoruč. Podání se provádí z místa za koncovou čarou.

bottom of page